Изработи проект за швајцарската компанија Tokiwi и се вработи пред да ја заврши Академијата - Code Academy