Преку 7-месечната Академија на Code Academy се вработив во Франкфурт - Code Academy