Никој не веруваше дека ќе станам програмер, им докажав дека грешат - Code Academy