Работата на играта “Лист, камен, ножици“ ми беше клучна за влез во ИТ - Code Academy