Креирањето на игри во текот на Академијата ми беа клучни за пракса во ИТ светот - Code Academy