Code Academy
Шест месеци, 216 Часа, Live & Online Lectures
Предавањата во Code Academy се одвиваат 3 пати неделно, три часа на ден, во нашите простории во центарот на градот и онлајн, од 18:00 до 21:00 часот.

Една академска група е составена најмногу од 18 до 20 студенти и присуството на предавањата е задолжително за стекнување на сертификат.

Просториите на Code Academy располагаат со капацитет за повеќе од 100 студенти, lounge area, брз интернет и бесплатно кафе и сок.
Започни тука
Бесплатно Кафе
Lounge Area
Брз Интернет
Online Поддршка
Интензитет на изучување
Програмата е дизајнирана на таков начин да вашето изучување на материјалот е ефективно, но во исто време и безболно