Code Academy
Уписите се во тек

Стани Software Testing Specialist за 8 месеци

Без никакво предзнаење од програмирање, започни нова високо-платена кариера во ИТ индустријата како Software Testing Specialist.

Аплицирај

Без разлика на твоето ниво на познавање, нашите искусни ментори ќе те научат да тестираш софтвери, чекор по чекор.

Code Academy те учи како да пронаоѓаш багови и решаваш проблеми како Software Testing Specialist. Твоето tech-portfolio носи висока вредност за вработување во македонски и странски компании.

Кариерниот тим на Code Academy ти помага да изградиш портфолио и да се подготвиш за интервју во ИТ партнер компании.

Зошто Software Testing?

Software Testing е процес на проверка на функционалноста на еден софтвер со цел да се идентификуваат дефектите и да се дознае дали софтверот ги исполнува критериумите за квалитет.

Software Testing е една од најважните професии во секоја компанија. Како Software Testing Specialist, од тебе ќе зависи квалитетот на еден продукт. Без некој да наоѓа грешки и багови во софтверот, успехот и угледот на една компанија може да пропадне. Баговите можат да предизвикаат огромна финансиска штета - и во историјата има многу примери од овие штети:

 • Во Април 2015, терминалот Блумберг (Bloomberg) во Лондон падна поради софтверска грешка (glitch) која влијаеше на 300,000 трејдери на берзата. Владата имаше долг од 300 милјарди фунти.
 • Nissan возилата вратија од автосалоните над 1 милион возила поради софтверска грешка во детекторите од сензорниот систем на воздушните перници.
 • Во Мај 1996 година, софтверска грешка во голема Американска банка на своите 823 клиенти предизвика да добијат кредит од 920 милиони долари.

Кои би биле твоите обврски како
Software Testing Specialist

Проверка на
квалитет

Блиска соработка
со development тимот

Извршување на
детални анализи

Software Testing Програма

Програмата за Software Testing на Code Academy не е достапна на ниеден македонски универзитет и е внимателно структуирана со цел на крајот на Академијата да бидеш подготвен Software Testing Specialist. • Introduction
 • What is a Test?
 • What Happens When We Test Software
 • Why is Testing Important
 • Being Great at Testing
Аплицирај

Software Testing Програма

 • Introduction
 • What is a Test?
 • What Happens When We Test Software
 • Why is Testing Important
 • Being Great at Testing
 • Testing Principles (Where / How)
 • Validation and Verification
 • White-box vs black-box testing
 • Coverage testing
 • Functional Testing
 • Acceptance Testing
 • Usability Testing
 • Practice exercises
 • Step recorder tools (Katalon, Selenium IDE, etc)
 • Test management tools (Xray, TestLodge, etc.)
 • Devops, Jira, etc.
 • What is a test plan?
 • Importance of a Good Test Plan
 • Stages of Software Testing Process
 • Writing a Test Case, Suite, Report
 • Test (Status) Reports
 • Risk-based Test Planning
 • What is a BUG? Bug life cycle
 • Software Defect Reports
 • Inspection and Review
 • Defect Management
 • Software Specification
 • Test Plan
 • Test Metrics
 • Test environment
 • Practice exercises
 • What are databases? Why do we use them?
 • Relational database
 • Entity, Entity attributes, Instance
 • Types of relations
 • Entity keys
 • Database modelling
 • Basic Queries
 • Constraints
 • Select
 • Aggregate
 • Joins
 • NoSQL concept (Where is NoSQL used)
 • What is API? How does it work? Why do we use it?
 • HTTP - Request / Response
 • JSON as lightweight interchange format (XML)
 • REST HTTP Methods / Verbs
 • HTTP Status Codes
 • Create a Test case for API testing
 • API Testing with Postman
 • Front end testing plan (Cross-browser & OS)
 • Web Application Inspect
 • Testing as end-user
 • Creating a Test case for FE testing
 • Mobile Testing and Strategy
 • Software Development methodologies (Agile vs Waterfall, TDD, BDD)
 • Roles in Agile team
 • Agile Principles
 • Agile Test Planning, Estimation, Scheduling, Assessment
 • File commands, cat, cp, mv
 • Directory commands, mkdir, cd
 • Piping
 • Input/Output
 • cmp, diff
 • sort
 • hostname, whoami, date
 • head, tail
 • Introduction to ISTQB
 • Exercises
 • Java (Language and platform features, program life cycle, JVM, JDK , IDE)
 • Maven - As a packet manager
 • Installing and preparing our environment (Java, IntelliJ & Maven)
 • IntelliJ IDE environment introduction
 • Anatomy of a Java program
 • Declaring and Initializing Variables
 • Primitive Data Types
 • Reference Data Types (touch on Class and Objects, elaborate later)
 • String
 • Input/Output
 • Arrays
 • Arithmetic Expressions
 • Casting
 • Methods
 • Control flow
 • Comparison operators
 • Logical operators
 • If statements
 • Switch statements
 • Loop statements
 • Procedural Programming Exercises
 • The Object Model and OOP ( 4 concepts )
 • Class and Object definition
 • Constructor and garbage collection
 • Access specifiers
 • Static properties
 • Overloading Methods and Constructors
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Overriding Methods
 • Abstract class and methods
 • OOP Exercises
 • Git - What, Why?
 • Creating a GitHub account
 • Creating a repository on GitHub
 • Branching
 • Basic GIT commands (through command line or IDE)
 • Pull request
 • When to Automate and when not to
 • Why do we automate testing
 • Process of automation
 • Creating a Maven Project (Maven basics)
 • Structure of a BE automation framework
 • HTTP Client - Apache HTTP Client
 • Database Client
 • Tests - Assertions with TestNG or Hamcrest
 • Utils - helper methods
 • Models - Lombok
 • Useful TestNG annotations
 • BE automation exercise
 • Selenium WebDriver
 • Structure of FE automation framework
 • Page Object Model
 • Locators
 • Utils - helper methods
 • Tests - assertions
 • FE automation exercise
 • Issues with FE Testing Tools

8 месеци, 192 часа,
Live & Online Lectures

Предавањата во Code Academy се одвиваат 3 пати неделно, понеделник, среда и петок, два часа на ден, во нашите простории во центарот на градот и онлајн, од 18:00 до 20:00 часот.

Една академска група е составена од најмногу 18 до 20 студенти и присуството на предавањата е задолжително за стекнување на сертификат.

Просториите на Code Academy располагаат со капацитет за повеќе од 100 студенти, Guest Lectures, Events & Challenges, брз интернет и бесплатно кафе и сок.

Твоите ментори

Software Testing - Manual

Работам како QA Automation Engineer и имам повеќе од 5 години искуство во полето во кое работам, а со IT индустријата “се дружиме“ цел живот. Секој час инвестиран во работа, секоја статија прочитана за полето во кое работиме и секој курс кој ќе го завршиме, ќе се исплати десетоструко во иднина.

Software Testing - Automation

Работам во софтверската компанија Endava и асистент сум на факултетот American College каде држам практични предавања по предметите Бази на податоци и Дистрибуирани бази на податоци. Сметам дека со мала помош и многу труд секој може да изгради успешна кариера.

Бројките зборат за нас

600+
Запишани студенти
30+
Партнер компании
88%
Вработувања

Зошто Code Academy е твојот најсигурен избор

Сите програми во склоп на Code Academy се наменети за почетници без никакво претходно знаење, со цел да те подготват за работа.

Нашите ментори имаат долгогодишно работно искуство и учествувале во изработка на повеќе од 30 софтвери, веб, мобилни или хибридни апликации пред да се придружат на нашиот менторски тим.

На предавањата учиш и работиш на вистински проекти и ќе го исполниш твоето портфолио со импресивни проекти уште пред да завршиш со студиите.

Процесот на селекција на сите студенти е еден од поважните елементи во Code Academy. За таа цел имплементиравме кратко запознавање со нашиот тим, тест за логика и англиски јазик, интервју и конечна селекција.

Работата на апликации за клиенти, креирањето на финален проект и кариерниот тренинг се само неколку од причините зошто 8 од 10 Code Academy студенти се вработуваат или започнуваат со пракса во првите 4 месеци по завршување со студиите.

Code Academy ти овозможува да креираш мрежа на познанства со менторите (кои веќе се успешни програмери), останатите идни програмери како тебе и ИТ компаниите кои ќе го проследуваат твојот развој во текот на Академијата.

Овие компании остваруваат партнерство со Code Academy поради менторите, програмата, но најважно од сè, поради нивото на вештини и знаење на самите студенти по завршување на студиите.

1 на 1 кариерниот тренинг на Code Academy е фокусиран кон твојата подготовка за интервју, креирање на професионално портфолио, како и работа на таканаречените “soft skills”.

Што имаат да кажат нашите
Code Academy Алумни

Code Academy ме насочи кон тоа што конкретно сакам од програмирање. Сакам Java, го сакам back end делот.

@Iskratel

Ако јас како студент на Code Academy успеав да се вработам во петтиот месец од Академијата и ја започнав мојата кариера како програмер, тогаш дефинитивно можат и други кои ја имаат истата истрајност.

@The Code Connectors

По повеќе години искуство со работа која што не ме исполнува, решив да се впуштам во нешто сосема ново кое што ме влечеше одамна, а тоа е програмирањето.

@Distant Point

Нашите партнер компании

Цена и вклучени услуги
Code Academy е сега достапна за сите

Вклучени услуги
Цена на Академијата
Вмрежување со 30+ партнер компании