Code Academy
Луѓето позади Code Academy
Секоја компанија вреди онолку колку што вредат луѓето кои ја сочинуваат. Нашите ментори и извршниот тим се високо квалификувани професионалци со огромно искуство во ИТ и бизнис секторот.
Горан Јовановски
PHP Mentor
Дарко Спасовски
iOS Mentor
Виктор Дојчиновски
Front-End Mentor
Никола Стојковски
Full-Stack Mentor
Димитар Делев
React Mentor
Бранко Арнаудовски
Ruby on Rails Mentor
Стефанија Поповска
iOS Mentor
Давид Стојановски
Full-Stack Mentor
Јоргос Ламбринидис
.Net Mentor
Александар Апостолидис
PHP Mentor
Кире Коцев
.Net Mentor
Коста Цинцароски
Android Mentor
Елведин Селимоски
Android Mentor
Тони Накевски
.Net Mentor
Илија Ристов
Software Developer
Давид Стојанов
Design & UX
Елена Зафирова
Правник
Маријана Иловска
HR & Career Training
Ангела Соколовска
Оперативен директор
Роберт Мишовски
Извршен директор